Často kladené otázky


Za jak dlouho po objednání bude Spamfilter aktivní?

Běžně to trvá 1 až 2 hodiny, ovšem v některých případěch to může trvat i celý den. Hlavním důvodem takového zpoždění je to, že změna MX záznamu pro vaši doménu se v Internetu neprojeví ihned. Technicky vzato, váš MX záznam má hodnotu TTL (Time-To-Live), která by se dala vyložit jako životnost. Tato hodnota určuje jak rychle se změna MX záznamu projeví. Běžně je TTL nastavena na 12 hodin, ale domény mohou být nastaveny i na jinou hodnotu, třeba 24 hodin. Protože některé servery tuto hodnotu nezohledňují, může se změna projevit až za 72 hodin. Teprve poté budou e-maily tříděny naší službou.


Co mám dělat, když nevím, jak změnit svůj MX záznam?

To není žádný problém. My vám zašleme potřebné změny, které jednoduše stačí přeposlat Vašemu hostingovému poskytovateli nebo IT oddělení.


Může mi spamfilter omylem zablokovat legitimní emaily ?

Ne. Spamfiltr zablokuje pouze takové zprávy, u kterých si je stoprocentně jistý, že je to spam. Tam, kde je i ta nejmenší pravděpodobnost, že by email mohl být vyžádaný, se taková zpráva pouze viditelně označí v předmětu ****SPAM**** a doručí se uživateli.


Můžete můj MX záznam změnit za mě?

Ne, toto je jediná záležitost, o kterou se musíte postarat sami. Můžeme Vám však poradit jak na to, kontaktujte nás.


Jak je zabezpečena diskrétnost mé pošty?

Spamfilter žádným způsobem nenarušuje diskrétnost e-mailové pošty. Nevytváří zálohy ani kopie e-mailových zpráv. Log soubory obsahují pouze e-mailové adresy odesilatele a příjemce. Nikdy se nebudou do těchto souborů zapisovat celé zprávy. V případě, že váš e-mailový server je mimo službu, naše služba hromadí poštu do dočasného zásobníku, který je vyprázdněn inhed po uvedení vašeho e-mailového servu do provozu.


Máte zálohy mých e-mailových zpráv pro případ, že bych je potřeboval?

Ne. Jak je popsáno v předchozí otázce, Spamfilter nevytváří žádné kopie ani zálohy poštovních zpráv.


Vzniká nějaké zpoždění e-mailu využíváním Spamfilteru?

Nijak výrazné. Tato služba zpozdí váš e-mail o několik málo sekund, ale ne více jak jednu minutu. E-maily s velkými přílohami, zvláště při aktivní anti-virové ochraně, mohou být zpožděny o celou minutu nebo i více. Protože je spam tříděn ihned po příchodu e-mailové zprávy, způsobuje menší zpoždění než jiné anti-spamové produkty, jež třídí spam v určitých intervalech až po jejich příchodu.


Potřebuji svůj vlastní e-mailový server?

Ne. Potřebujete mít pouze svou vlastní doménu. Většina malých domén neběží na samostatných e-mailových serverech, ale mají uzavřenu smlouvu s hostingovými společnostmi o provozu e-mailových a webových služeb. Pokud se chcete využít Spamfilteru a zaregistrujete se, pošleme vám seznam nutných změn, které je potřeba nastavit v MX záznamu pro vaši doménu. Některé hostingové společnosti vám umožní změnit vlastní DNS nastavení pomocí webového prohlížeče. Jiné naopak vyžadují podání váši žádosti na jejich oddělení technické podpory. Během několika minut po vyřízení těchto změn v DNS se zavede filtrování spamu.


Funguje Spamfilter i na Microsoft Exchange?

Ano. Spamfilter umí pracovat s jakýmkoliv e-mailovým softwarem instalovaným na mailovém serveru, včetně Microsoft Exchange, Novel Groupwise, Lotus Domino, Sendmail atd.


Je limitována velikost emailových příloh?

Naše e-mailové servery zpracují zprávy až do 100MB.